سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶

صفحه نخست-اصلی

درباره دانشکده

ساختار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان مشتمل بر چهار معاونت و هفت مدیریت می باشد. برای آشنایی با مسئولین و راههای ارتباطی با ایشان، این بخش را ملاحظه بفرمایید

سامانه ها

پیوندها

آخرین اخبار

اطلاعیه های معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

• اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
• برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
• پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
• اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
• برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
• برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
• اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
• ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد
• برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامع
• انجام امور اداری هیأت ممیزه و ابلاغ مصوبات آنها به واحد های ذی ربط
• نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و سایر واحدهای ذی ربط
• ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
• نظارت بر امور هیأت ممیزه دانشگاه
• تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
• ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
• نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
• پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
• برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
• همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
• انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

درباره مرکز

  • معرفی مدیر
  • تماس با ما