شنبه , ۲ تیر ۱۳۹۷
خانه / معرفی / اعضای دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

اعضای دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

معرفی اعضا

نام و نام خانوادگیسمت
دکتر محمدحسین کریمیسرپرست دبیرخانه
جناب آقای دکتر محمدرضا عرفانیدبیر دبیرخانه
سرکار خانم راضیه رحمتیمدیر دبیرخانه
جناب آقای محمدرضا فروتنیاعضای دبیرخانه
سرکار خانم راضیه ذوالقدراعضای دبیرخانه
سرکار خانم زهره فرامرزیاناعضای دبیرخانه

همچنین ببینید...

حضور تیم معاونت آموزشی دانشکده در نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی کشور

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با محور تحول …