پنج شنبه , ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
خانه / معرفی / اعضای دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

اعضای دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

معرفی اعضا

نام و نام خانوادگیسمت
سرکار خانم دکتر عاطفه رئوفیسرپرست دبیرخانه
جناب آقای دکتر رامین اقتداریجانشین سرپرست دبیرخانه
جناب آقای دکتر محمدرضا عرفانیدبیر دبیرخانه
سرکار خانم راضیه رحمتیمدیر دبیرخانه
جناب آقای محمدرضا فروتنیاعضای دبیرخانه
جناب آقای محمدرضا عرفانیاعضای دبیرخانه
سرکار خانم راضیه ذوالقدراعضای دبیرخانه
سرکار خانم زهره فرامرزیاناعضای دبیرخانه