سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶
خانه / معرفی / دبیر کمیته واحد دانش پژوهی

دبیر کمیته واحد دانش پژوهی

Untitled-3

سمیه عظیمی
«دبیر کمیته»

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت
سمت: مربی
ایمیل: s.azimi1390@yahoo.com
تلفن:۵۲۲۴۵۰۰۹- داخلی ۲۲۲