سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶
خانه / معرفی / دبیر کمیته هیئت علمی-توانمندسازی اعضای هیئت علمی

دبیر کمیته هیئت علمی-توانمندسازی اعضای هیئت علمی

فاطمه سوخک

فاطمه سوخک
«دبیر کمیته»

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ایمیل: sookhakfatemeh@yahoo.com
تلفن:۰۷۱-۵۲۲۴۵۰۰۹ داخلی ۲۲۷