سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / معرفی / معرفی کمیته پژوهش در آموزش

معرفی کمیته پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی مشغول به فعالیت می باشد

هدف ۱: تقویت ارکان و عوامل مرتبط با پژوهش در آموزش

۱-۱- ارائه اولویت‌های پژوهش در آموزش برای اعضای هیأت علمی

۱-۲- معرفی دانشجویان مستعد و فعال جهت مشارکت با اساتید در طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش توسط مرکز تحقیقات دانشجویی و معاونت پژوهشی

۱-۳- افزایش حق‌الزحمه و پاداش‌های تشویقی مناسب برای طرح‌ها و مقالات مرتبط با ارتقاء آموزش جهت ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی و دانشجویان

۱-۴- تشکیل هرچه منظم‌تر جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت رفع مشکلات تحقیقاتی

۱-۵- تلاش در جهت یافتن حمایت‌های مالی خارج از دانشکده برای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

۱-۶- اجرای برنامه‌های بازبینی و اصلاح مداوم اولویت‌های تحقیقاتی به منظور به روز بودن برنامه‌های پژوهش در آموزش

۱-۷- انجام طرح‌های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب‌ها و موانع پژوهش در دانشکده

 

هدف ۲: حمایت معاونت پژوهشی از طرح‌های پژوهش در آموزش

۲-۱- تخصیص اعتبارات جداگانه به طرح‌های مرتبط با پژوهش در آموزش

۲-۲- جلوگیری از طولانی شدن روند تصویب طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

۲-۳- نادیده انگاشتن دیدگاه‌های خارج از شورای پژوهش در روند تصمیم‌گیری‌ها

۲-۴- توسعه و تقویت حمایت‌های تحقیقاتی از طریق همکاری‌های بین گروهی (پرستاری، بهداشت و …) و تامین مالی (تامین مخارج از طریق دریافت گرنت‌های تحقیقاتی)

۲-۵- جلب همکاری سایر دانشکده‌ها و مراکز آموزشی درمانی، و بخش‌های دیگر دانشکده با واحد پژوهش در آموزش

۲-۶- ارائه مشاوره به طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

۲-۷- تدوین رویکردهایی جهت افزایش کمک‌های مالی در ارتباط با تمام اولویت‌های اعلام شده در این برنامه راهبردی

 

هدف۳: افزایش کیفیت فعالیت‌های پژوهش در آموزش

۳-۱- ارزیابی مستمر فعالیت‌های شورا و واحد پژوهش در آموزش

۳-۲- فراهم آوردن زمینه لازم به منظور مشارکت اساتید، پرسنل و دانشجویان در روند برنامه ریزی و تصمیم گیری‌ها

۳-۳- تلاش در جهت افزایش و نهادینه کردن اختیارات قانونی شورای پژوهش در آموزش

۳-۴- بکارگیری اعضای هیأت علمی طرح و سرباز و استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های پژوهش در آموزش تحت نظارت اساتید پیشکسوت

۳-۵- فراهم آوردن زمینه تحقیقات کاربردی متناسب با اولویت‌های پژوهشی

 

هدف۴: تلاش در جهت نهادینه کردن تحقیقات گروهی

۴-۱- فراهم آوردن زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز آموزشی درمانی

۴-۲- ایجاد ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و مراکز EDC

۴-۳- ایجاد مکانیسم‌هایی جهت تسهیل تحقیقات بین رشته‌ای شامل تفاهم نامه‌های بین گروه‌های آموزشی

۴-۴- استفاده از نیروهای جوان و مستعد و با تجربه در شورای پژوهش در آموزش

۴-۵- توسعه و حمایت از تحقیقات مشترک اعضای هیأت علمی و دانشجویان

۴-۶- فراخوان ارائه طرح‌های تحقیقات پژوهش در آموزش از طریق مناسب (آگهی، سایت و….)

۴-۷- فراهم آوردن امکانات لازم با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها برای ارائه طرح‌های با اولویت در حوزه آموزش

۴-۸- تلاش در جهت ایجاد نگرش مثبت معاونت آموزشی و پژوهشی و مسئولین دانشگاه نسبت فعالیت‌های واحد پژوهش در آموزش

هدف ۵: تقویت بنیه علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با ارائه طرح‌های مناسب مرتبط با آموزش

۵-۱- ترغیب به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و فناوری اطلاعات در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با آموزش

۵-۲- توسعه و تقویت فعالیت‌های کمیته شورای پژوهش در آموزش

۵-۳- ایجاد بانک اطلاعاتی از طرح‌های پژوهش در آموزش

۵-۴- تلاش در جهت دسترسی اعضای هیأت علمی، پرسنل و دانشجویان به منابع علمی، اطلاعاتی و طرح‌های پژوهشی

۵-۵- برقراری کارگاه‌های آموزشی و شرکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این کارگاه‌ها

۵-۶- ایجاد فضای آموزشی مناسب و استاندارد در اجرای طرح‌ها

۵-۷- افزایش اشتراک نشریات چاپی و دیجیتالی آموزش پزشکی

۵-۸- تهیه و در اختیار قرار دادن کتب و مجلات مرتبط با آموزش پزشکی

۵-۹- به کارگیری نتایج حاصل از طرح‌های پژوهش درآموزش

۵-۱۰- برگزاری ژورنال کلاب‌های آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهشی

۵-۱۱- شناسایی و معرفی مناسب ترین الگوهای پژوهشی مورد استفاده در پژوهش در آموزش

 

هدف۶: تلاش در جهت ایجاد انگیزه در بین اعضای هیأت علمی و پژوهشگران به منظور ارائه و اجرای طرح‌های مناسب پژوهش در آموزش

۶-۱- انتشار و معرفی فعالیت‌های پژوهش در آموزش اساتید و دانشجویان به نحو مطلوب و مناسب

۶-۲- استقبال و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده در جهت افزایش کارایی واحد پژوهش در آموزش

۶-۳- تلاش در جهت حمایت از اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش

۶-۴- توجه به مشکلات آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت ارائه طرح‌های مناسب پژوهش در آموزش به منظور کاهش این مشکلات

۶-۵- تلاش در جهت جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در فعالیت‌های دانشکده

۶-۶- استفاده از نظرات و تجربیات اساتید برجسته دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مناسب

۶-۷- حمایت مسئولین دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی از فعالیت‌های پژوهش در آموزش

همچنین ببینید...

پذیرش مقالات در نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، سامانه پذیرش مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با محور تحول …