شنبه , ۲ تیر ۱۳۹۷
خانه / معرفی / معرفی کمیته پژوهش در آموزش

معرفی کمیته پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی مشغول به فعالیت می باشد

هدف ۱: تقویت ارکان و عوامل مرتبط با پژوهش در آموزش

۱-۱- ارائه اولویت‌های پژوهش در آموزش برای اعضای هیأت علمی

۱-۲- معرفی دانشجویان مستعد و فعال جهت مشارکت با اساتید در طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش توسط مرکز تحقیقات دانشجویی و معاونت پژوهشی

۱-۳- افزایش حق‌الزحمه و پاداش‌های تشویقی مناسب برای طرح‌ها و مقالات مرتبط با ارتقاء آموزش جهت ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی و دانشجویان

۱-۴- تشکیل هرچه منظم‌تر جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت رفع مشکلات تحقیقاتی

۱-۵- تلاش در جهت یافتن حمایت‌های مالی خارج از دانشکده برای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

۱-۶- اجرای برنامه‌های بازبینی و اصلاح مداوم اولویت‌های تحقیقاتی به منظور به روز بودن برنامه‌های پژوهش در آموزش

۱-۷- انجام طرح‌های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب‌ها و موانع پژوهش در دانشکده

 

هدف ۲: حمایت معاونت پژوهشی از طرح‌های پژوهش در آموزش

۲-۱- تخصیص اعتبارات جداگانه به طرح‌های مرتبط با پژوهش در آموزش

۲-۲- جلوگیری از طولانی شدن روند تصویب طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

۲-۳- نادیده انگاشتن دیدگاه‌های خارج از شورای پژوهش در روند تصمیم‌گیری‌ها

۲-۴- توسعه و تقویت حمایت‌های تحقیقاتی از طریق همکاری‌های بین گروهی (پرستاری، بهداشت و …) و تامین مالی (تامین مخارج از طریق دریافت گرنت‌های تحقیقاتی)

۲-۵- جلب همکاری سایر دانشکده‌ها و مراکز آموزشی درمانی، و بخش‌های دیگر دانشکده با واحد پژوهش در آموزش

۲-۶- ارائه مشاوره به طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

۲-۷- تدوین رویکردهایی جهت افزایش کمک‌های مالی در ارتباط با تمام اولویت‌های اعلام شده در این برنامه راهبردی

 

هدف۳: افزایش کیفیت فعالیت‌های پژوهش در آموزش

۳-۱- ارزیابی مستمر فعالیت‌های شورا و واحد پژوهش در آموزش

۳-۲- فراهم آوردن زمینه لازم به منظور مشارکت اساتید، پرسنل و دانشجویان در روند برنامه ریزی و تصمیم گیری‌ها

۳-۳- تلاش در جهت افزایش و نهادینه کردن اختیارات قانونی شورای پژوهش در آموزش

۳-۴- بکارگیری اعضای هیأت علمی طرح و سرباز و استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های پژوهش در آموزش تحت نظارت اساتید پیشکسوت

۳-۵- فراهم آوردن زمینه تحقیقات کاربردی متناسب با اولویت‌های پژوهشی

 

هدف۴: تلاش در جهت نهادینه کردن تحقیقات گروهی

۴-۱- فراهم آوردن زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز آموزشی درمانی

۴-۲- ایجاد ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و مراکز EDC

۴-۳- ایجاد مکانیسم‌هایی جهت تسهیل تحقیقات بین رشته‌ای شامل تفاهم نامه‌های بین گروه‌های آموزشی

۴-۴- استفاده از نیروهای جوان و مستعد و با تجربه در شورای پژوهش در آموزش

۴-۵- توسعه و حمایت از تحقیقات مشترک اعضای هیأت علمی و دانشجویان

۴-۶- فراخوان ارائه طرح‌های تحقیقات پژوهش در آموزش از طریق مناسب (آگهی، سایت و….)

۴-۷- فراهم آوردن امکانات لازم با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها برای ارائه طرح‌های با اولویت در حوزه آموزش

۴-۸- تلاش در جهت ایجاد نگرش مثبت معاونت آموزشی و پژوهشی و مسئولین دانشگاه نسبت فعالیت‌های واحد پژوهش در آموزش

هدف ۵: تقویت بنیه علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با ارائه طرح‌های مناسب مرتبط با آموزش

۵-۱- ترغیب به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و فناوری اطلاعات در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با آموزش

۵-۲- توسعه و تقویت فعالیت‌های کمیته شورای پژوهش در آموزش

۵-۳- ایجاد بانک اطلاعاتی از طرح‌های پژوهش در آموزش

۵-۴- تلاش در جهت دسترسی اعضای هیأت علمی، پرسنل و دانشجویان به منابع علمی، اطلاعاتی و طرح‌های پژوهشی

۵-۵- برقراری کارگاه‌های آموزشی و شرکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این کارگاه‌ها

۵-۶- ایجاد فضای آموزشی مناسب و استاندارد در اجرای طرح‌ها

۵-۷- افزایش اشتراک نشریات چاپی و دیجیتالی آموزش پزشکی

۵-۸- تهیه و در اختیار قرار دادن کتب و مجلات مرتبط با آموزش پزشکی

۵-۹- به کارگیری نتایج حاصل از طرح‌های پژوهش درآموزش

۵-۱۰- برگزاری ژورنال کلاب‌های آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهشی

۵-۱۱- شناسایی و معرفی مناسب ترین الگوهای پژوهشی مورد استفاده در پژوهش در آموزش

 

هدف۶: تلاش در جهت ایجاد انگیزه در بین اعضای هیأت علمی و پژوهشگران به منظور ارائه و اجرای طرح‌های مناسب پژوهش در آموزش

۶-۱- انتشار و معرفی فعالیت‌های پژوهش در آموزش اساتید و دانشجویان به نحو مطلوب و مناسب

۶-۲- استقبال و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده در جهت افزایش کارایی واحد پژوهش در آموزش

۶-۳- تلاش در جهت حمایت از اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش

۶-۴- توجه به مشکلات آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت ارائه طرح‌های مناسب پژوهش در آموزش به منظور کاهش این مشکلات

۶-۵- تلاش در جهت جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در فعالیت‌های دانشکده

۶-۶- استفاده از نظرات و تجربیات اساتید برجسته دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مناسب

۶-۷- حمایت مسئولین دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی از فعالیت‌های پژوهش در آموزش

همچنین ببینید...

کارگاه سوء استفاده از داروها و مواد مخدر(Drug Abuse) ویژه دانشجویان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، صبح …