یکشنبه , ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
خانه / معرفی / لیست کارگاه های سال ۹۶ -توانمندسازی اعضای هیئت علمی

لیست کارگاه های سال ۹۶ -توانمندسازی اعضای هیئت علمی

لیست کارگاه های آموزشی سال  ۱۳۹۶  بر اساس نیازسنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیف

نام کارگاه

مدرسین

گروه هدف

تاریخ

۱ روش های نوین تدریس سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۰
۲ ارزیابی آزمون سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۰
۳ تکنولوژی آموزشی جناب آقای دکتر دهقانی اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۱
۴ پژوهش در آموزش جناب آقای دکتر دهقانی اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۱
۵ ارزشیابی استاد ۳۶۰ درجه —– —– برگزار نشده
۶ انواع روش های ارزشیابی دانشجو —– —– برگزار نشده
۷ تحلیل آزمون —– —– برگزار نشده
۸ کارگاه هوش هیجانی —– —– برگزار نشده
۹ آزمون های شفاهی —– —– برگزار نشده
۱۰ Spss( مقدماتی و پیشرفته ) —– —– برگزار نشده
۱۱ کارگاه روش تحقیق مقدماتی —– —– برگزار نشده
۱۲ کارگاه روش تحقیق پیشرفته —– —– برگزار نشده
۱۳ کارگاه پروپوزال نویسی —– —– برگزار نشده
۱۴ کارگاه مقاله نویسی —– —–

برگزار نشده

همچنین ببینید...

برگزاری کارگاه سوء استفاده از داروها و مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، …