شنبه , ۲ تیر ۱۳۹۷
خانه / معرفی / لیست کارگاه های سال ۹۶ -توانمندسازی اعضای هیئت علمی

لیست کارگاه های سال ۹۶ -توانمندسازی اعضای هیئت علمی

لیست کارگاه های آموزشی سال  ۱۳۹۶  بر اساس نیازسنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیف

نام کارگاه

مدرسین

گروه هدف

تاریخ

۱ روش های نوین تدریس سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۰
۲ ارزیابی آزمون سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۰
۳ تکنولوژی آموزشی جناب آقای دکتر دهقانی اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۱
۴ پژوهش در آموزش جناب آقای دکتر دهقانی اعضای هیئت علمی ۹۶/۲/۲۱
۵ اصول طراحی و بازنگری برنامه درسی سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۱۲/۰۶
۶ پژوهش در آموزش سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۱۲/۰۶
۷ روش های نوین تدریس سبک های یادگیری سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۱۲/۰۶
۸ تحلیل آزمون ،
اصول طراحی آزمون و MCQ و تشریحی
اصول طراحی آزمون OSCE
سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۱۲/۰۷
۹ نگارش فرایند جشنواره شهید مطهری سرکار خانم دکتر بذرافکن اعضای هیئت علمی ۹۶/۱۲/۰۷

همچنین ببینید...

کارگاه سوء استفاده از داروها و مواد مخدر(Drug Abuse) ویژه دانشجویان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، صبح …