سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶
خانه / معرفی / مدیر EDO-دانشکده بهداشت اوز

مدیر EDO-دانشکده بهداشت اوز

راضیه ذوالقدر

راضیه ذوالقدر
«دبیر کمیته»

کارشناس ارشد آموزش بهداشت
دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیئت علمی و سرپرست معاون آموزشی دانشکده بهداشت اوز
ایمیل: raziezolghadr@ yahoo.com
شماره تلفن:۷-۵۲۵۱۸۳۴۵