سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / معرفی / معرفی دانش پژوهی

معرفی دانش پژوهی

دانش پژوهی آموزشی

Scholarship of teaching and learning

معرفی

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه موسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است. از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهد ضروری است تلاش و کوشش های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود. فعالیت های دانش پژوهی (نوآورانه) به آن دسته از فعالیت های آموزشی بدیع و نوآورانه اطلاق می شود که دارای اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش مندی مناسب، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی مناسب برنامه و برخورد نقادانه با آن باشد. حوزه کاربرد و میزان بدیع بودن این فعالیت ها ممکن است در سطح دانشگاهی، کشوری (ملی) و یا بین المللی باشد.

 

طی سال های اخیر در اغلب کشورهای دنیا، مبنای فرایند ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی، توانایی و عملکرد آنها در زمینه فعالیت های پژوهشی بوده و آموزش که یک جزء ضروری و یک جنبه مورد انتظار از فعالیت های آکادمیک و در واقع رسالت اصلی مؤسسات آموزش عالی می‌باشد، جایگاه خود را از دست داده است. برای رفع این مشکل، تلاش های گسترده‌ای صورت گرفت تا با استفاده از استانداردهای مشترک، فعالیت های آموزشی، شناسایی شده و مصادیق آنها مشخص گردد تا اعضای هیات علمی به وسیله آنها مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج این ارزشیابی به عنوان بخشی از ارتقاء آکادمیک آنها محسوب شود.

 

رسالت واحد دانش پژوهی

واحد دانش پژوهی آموزشی (واحد  فعالیت های نوآورانه آموزش علوم پزشکی) با هدف مدیریت اجرائی، حمایت و تسهیل فرایند های نوآورانه در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و محل آن در مرکز توسعه و مطالعات دانشگاه می باشد.

 

دانش پژوهی آموزشی چیست؟

  • کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیند های یاددهی – یادگیری ، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد
  • هر نوع فعالیت و نو‌آوری برجسته علمی در حیطه‌های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات بدست آمده از اجزای مختلف یک رشته یا رشته‌های مختلف علمی
  • با استفاده از توانمندی های ذهنی خود عرصه های دانش را به صورت خلاقانه(creative)، آگاهانه (informed)، و منظم (disciplined) به پیش می برد و یا آن را دچار دگرگونی و تغییر می نماید.
  • آموزش و کلیه فعالیتهایی که منجر به یادگیری می شوند، می توانند در حوزه دانش پژوهی آموزشی قرار گیرند.
  • نماد فعالیت های دانش پژوهی به طور ویژه تولید محصولی است که به صورت گسترده در اختیار سایرین قرار داده می شود و مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.

 

آئین نامه در بخشهای ذیل تدوین شده است:

۱-  کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

۲-  چگونگی آماده سازی و ارائه فعالیت های دانش پژوهی

۳-  شیوه ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی

۴-  حمایت و بستر سازی برای انجام فعالیت های دانش پژوهی

۵-  نظارت بر فعالیت های دانش پژوهی

  • کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

کمیته دانشگاهی “دانش پژوهی” کمیته سیاستگذاری مدیریت علمی و راهبردی فعالیت های نوآورانه آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و جهت دهی فعالیت های نوآورانه آموزشی به سمت اولویت های دانشگاه می باشد.

 

  • شیوه امتیاز دهی و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی

عناوین مورد ارزیابی طبق آئین‌نامه ارتقاء

الف) تدوین استانداردها و برنامه‌های آموزشی کشوری (با تأیید دبیرخانه‌های تخصصی ذیربط)

ب) به کارگیری روش های نوین در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های آموزشی (با ارائه مستندات)

ج) طراحی و اجرای روش های نوین آموزشی

د) طراحی و اجرای روش های نوین ارزشیابی فراگیران، اعضای هیأت‌علمی و دوره‌های آموزشی

 

فعالیت های نو آورانه اعضای هیات علمی که به دبیرخانه دانش پژوهی تحویل داده میشود با توجه به نوع فعالیت و مستندات ارائه شده توسط جداول مختلف بررسی می گردد.

برای فعالیت هایی از قبیل « ارزشیابی درونی، طرح دوره، طرح درس، راهنمای مطالعه، درسنامه، تدوین کوریکولوم » از چک لیست شماره ۱ تا ۶ استفاده می شود. که در این جداول کیفیت مستندات ارائه شده در فرایند انجام شده سنجیده شده و در نهایت امتیازی تعلق می گیرد.

از سوی دیگر با توجه به آنکه کلیه فعالیت ها بایستی در قالب گلاسیک ارائه گردد، بررسی کیفیت آن توسط جدول مربوط به شاخص های گلاسیک صورت می گیرد.

امتیازات هر عضو هیات علمی برای هر فعالیت با توجه به موارد ذیل محاسبه می گردد .

۱- تعداد افراد سهیم در فعالیت

۲- کیفیت فعالیت ها و مستندات مانند « ارزشیابی درونی، طرح دوره، طرح درس، راهنمای مطالعه، درسنامه، تدوین کوریکولوم »

۳- کیفیت محتوای ارائه شده در قالب گلاسیک

۴- اصل امتیاز هر فعالیت

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی لارستان پس از شکل‌گیری کمیته دانش‌پژوهی آموزشی و با توجه به آئین‌نامه کشوری ارتقاء، اقدام به بررسی مستندات ارائه شده و تأیید شده هر عضو هیأت علمی نموده و پس از کارشناسی عناوین و مصادیق مربوطه، امتیاز هر فعالیت را طبق آئین‌نامه محاسبه می نماید.

همچنین ببینید...

پذیرش مقالات در نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، سامانه پذیرش مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با محور تحول …