سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / معرفی / معرفی واحد آموزش مداوم-اداره آموزش مداوم

معرفی واحد آموزش مداوم-اداره آموزش مداوم

واحدآموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان در تاریخ۱/۷/۹۳ به صورت امور آموزش مداوم زیر نظر دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا مسوولیت آقای محمدرضا شفیعی شروع بکار نمودند ودر تاریخ۱/۳/۹۴ از دفتر آموزش مداوم شیراز مستقل شده و به صورت مدیریت مستقل در آمدند و دوره های آموزشی خود را در رشته های موجود در این دانشکده به صورت مستقل برگزار نمودند.سامانه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان هم اکنون ۳۳۰ نفر عضو دارند
شماره تلفنهای اداره آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان :
۵۲۳۴۷۸۰۸-۵۲۳۴۵۸۱۵-۵۲۳۴۲۸۶۷-۵۲۳۴۳۱۵۹
داخلی ۱۳۷ و۱۳۹