سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / معرفی / معرفی کمیته ارزیابی آزمون

معرفی کمیته ارزیابی آزمون

واحد ارزیابی آزمون:

هر آزمونی به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری می باید دارای روایی و پایایی کافی برای سنجش صفت موردنظر باشد. آزمون های چند گزینه ای رایج ترین انواع آزمون ها در آموزش پزشکی می باشند که از درجه پایاییبالایی برخوردارند. متاسفانه بسیاری از آزمون های معلم ساخته و استاندارد نشده با اشکالات متعددی همراه هستند.

ارزیابی آزمون مجموعه ای از روش هایی است که از طریق آنها اثربخشی و کارآیی هر یک از سوالات امتحان

اندازه گرفته می شود. شناسایی عوامل موثر در افزایش اثربخشی و کار آمدی هر یک از سوالات امتحان، ما را قادر می سازد تا آزمون های استاندارد تر و مناسب تری طراحی کنیم.

تحلیل سوالات این امکان را فراهم می سازد تا ویژ گی های هر یک از سوالات امتحان بررسی شود و اطمینان پیدا کرد که سوالات از استاندارد کافی و مناسب برای سنجش ویژگی یا توانایی مورد انتظار برخوردارند. این واحد قصد دارد با استفاده از ابزارهای معتبر، نرم افزار های ارزیابی سوالات و با بهره گیری از مشارکت و تجارب اعضای محترم هیئت علمی، آزمون های چهار گزینه ای برگزار شده توسط اساتید را بصورت کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با بازخورد دادن نتایج به اساتید در بهبود کیفیت سوالات آزمون ها و نزدیک شدن به آزمون استاندارد موثر باشد.

اهداف:

 1. استاندارد کردن آزمون ها از لحاظ شاخص های کمی
 2. بهبود اجرای ارزشیابی آموزشی
 3. بهبود شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 4. فرهنگ سازی در ارزشیابی و نظارت
 5. ارتقاء توانایی و عملکرد اساتید در ارزشیابی و سنجش توانائیهای دانشجویان
 6. ارتقا کیفی ارزیابی های آموزشی دانشجویان

شرح وظایف:

 1. تجزیه و تحلیل کمی سوالات چهار گزینه ای با استفاده از نرم افزار تحلیل آزمون
 2. تجزیه و تحلیل کیفی سئوالات چهار گزینه ای با استفاده از شاخص های میلمن با همکاری اعضای هیئت علمی
 3. ارائه نتایج حاصل از تحلیل کمی و کیفی آزمون ها به اساتید مربوطه و درخواست از ایشان برای خودارزشیابی بر اساس شاخص هایی که به آنان ارائه خواهد شد
 4. تشخیص میزان پیشرفت هر یک از اساتید در زمینه طراحی آزمون استاندارد
 5. همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی و تهیه محتوای پمفلت در زمینه طراحی و ارزیابی آزمون
 6. ارائه مشاوره و پاسخگویی به اساتید در زمینه طراحی و ارزیابی آزمون

همچنین ببینید...

پذیرش مقالات در نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، سامانه پذیرش مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با محور تحول …