سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶

واحد استعداد درخشان

معرفی و اهداف المپیاد علمی

مقدمه: پیشرفتهای سریع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکی و تغییر و تحولات مستمر در اقدامات پیشگیری تا نوتوانی بیماران، نیاز به بازنگری در اهداف غائی تعلـیم و تربیـت بخصـوص آمـوزش پزشکی را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آینده ایران نیازمند افرادی است که بتوانند بصورت خلاقانه و گروهی به …

ادامه مطلب...

آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی-واحد استعداد درخشان

برای دانلود فایل مربوطه روی دکمه دانلود کلیک کنید.

ادامه مطلب...