سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / فرم ها / اولویت های تحقیقاتی-پژوهش در آموزش

اولویت های تحقیقاتی-پژوهش در آموزش

اولویت‌های تحقیقاتی کلان

 • تعیین کارآیی سرفصل های ارائه شده برای هریک از دروس جهت پاسخ به نیازهای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
 • بررسی انطباق برنامه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی با نیازهای جامعه
 • تعیین کمبودها، فرصت‌ها و راهکارهای بهبود آموزش علوم پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی
 • بررسی گزینه‌های آموزشی جهت حرکت به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان
 • بازنگری ساختار و عملکرد آموزش دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم
 • تعیین نیاز به استانداردسازی فرآیندهای آموزش علوم پزشکی
 • تعیین موارد نیاز به رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط اساتید و دانشجویان در طرح‌های مرتبط با آموزش

 

اولویت‌های تحقیقاتی خرد

 • بررسی نیاز به توسعه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با توجه به نیازهای منطقه
 • بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از رشته خود در قبل و بعد از فارغ التحصیلی
 • بررسی میزان اشتغال به کار و توانمندی حرفه‌ای فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف
 • تعیین روش‌های ارتقاء نقش اساتید مشاور بر وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی تأثیر اجرای کارگاه‌های آموزشی بر عملکرد اساتید و دانشجویان و روش های ارتقاء کارگاه‌ها
 • بررسی روش‌های مختلف ارزشیابی اساتید و تعیین صحت و دقت آن‌ها
 • بررسی روایی و پایایی روش‌های ارزشیابی دانشجویان توسط اساتید
 • تعیین کارایی روش های مختلف تدریس و اصلاح و ارتقاء آن‌ها
 • بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان و اساتید در خصوص آموزش الکترونیکی و مجازی در دانشگاه
 • ارزیابی وضعیت دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی و روش‌های ارتقاء آن
 • راهکارهای توانمندسازی آموزشی (تئوری – بالینی) اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و روش‌های ارتقاء آن
 • بررسی رضایت و فرسودگی شغلی اساتید علوم پزشکی
 • بررسی گزینه‌های اجرای روشهای نوین تدریس و ارزشیابی از دانشجویان و اساتید
 • بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی جهت عملکرد هرچه بهتر آنان
 • نیاز سنجی در زمینه تدوین مقررات آموزشی و ارتقاء مقررات موجود
 • ارزیابی نقش مراکز مهارتهای بالینی بر میزان توانمندی و مهارت دانشجویان

همچنین ببینید...

پذیرش مقالات در نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، سامانه پذیرش مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با محور تحول …